اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی - TRAMEDEX